INTERIØRBLOGGEN
MED FOKUS PÅ
VAKRE TREPANELER OG LEKRE LISTER

Litt om panel, Panel, Sette opp panel, Tips og råd

Sette opp panel

Lagre

For et best mulig resultat er det viktig å lagre materialene på en ordentlig måte før oppsetting. Skal innvendig panel mellomlagres ute på byggeplass, er det viktig at de lagres tørt. Ikke legg panelene ute, i en fuktig garasje e.l. Lagre panelene i tett plastemballasje. Hvis panelbordene skal lagres i et solrikt rom er det smart å dekke dem til, ellers vil treet mørkne der sola kommer til. Før montering er det viktig at panelet får tid til å akklimatisere seg.

Akklimatisere

Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. Innvendig panel, som er et levende naturmateriale, vil helt naturlig krympe og svelle i takt med luftfuktigheten. Det er derfor viktig å la panelet få ligge og stabilisere seg i det rommet og det klimaet det skal settes opp i. Da unngår du at bordene krummer og kryper mer enn det som er naturlig. Akklimatisering skjer med plasten på, eller ved at bordene ligger under press. Pass på at panelet ligger rett og pent slik at bordene ikke får anledning til bøye og vri seg under akklimatiseringen!

GOGS_Illustrasjon_Lagre

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren. Før montering bør panelet derfor være tørket (akklimatisert) til en fuktighetsgrad på ca. 12 %. Denne akklimatiseringen oppnås i løpet av 1-2 uker i det klimaet som panelet skal leve i videre.

Husk at tre alltid vil krympe og kuve vinterstid da fuktighetsnivået er på det tørreste. Dette justerer seg tilbake når luftfuktigheten øker.

Hvis ikke annet er avtalt, leveres innvendige paneler normalt med en fuktighetsgrad på 16-18 %. Dette gjelder også panel som leveres i krympeplast med 6-8 bord per pakke.

Overflatebehandlet panel fra Bergene Holm AS leveres med fuktighetsgrad på 12-14 %. Vi anbefaler minimum 3 dagers liggetid før montering, som beskrevet over.

Kontroll av materialkvaliteten må gjøres før panelen settes opp, ellers minster man normalt klageretten. Merk at kvalitetskravene i NS 3180 gir et visst slingringsmonn.

SortereGOGS_Illustrasjon_Sortere

Sorter bordene før du setter dem opp, slik at trekvaliteten blir noenlunde jevn. Bord med avvikende uttrykk kappes for bruk f.eks over og under vinduer og dører.

Montere

Panel kan monteres stående, liggende, på tvers, som brystning eller i full høyde. I taket vil langsgående panel øke lengdeinntrykket av rommet, mens tversgående gir motsatt effekt. Liggende panel på veggene virker dempende på takhøyden samtidig som rommet virker bredere og lengre. Stående panel gir motsatt effekt.

For stående panel monteres panelet på spikerslag med senteravstand 80 cm.
Skal panelet monteres liggende, kan det spikres rett på stenderverket med vanlig senteravstand på 60 cm. Pass på at underlaget er jevnt og i lodd og vater.GOGS_Illustrasjon_Snor

Ved montering av ferdigbehandlet panel er det viktig å sprette flere bunter, og blande lengdene på vegg. Absorberingsevnen til bordene varierer utfra treets oppvekstsvilkår og hvor i trestokken det er hentet fra. Absorberingsevnen varierer også med breddene på bordene. Det vil si at hvis du ønsker et mest mulig helhetlig uttrykk, velg kun én bordbredde på veggen. Ønskes et mer livlig og levende uttrykk, kan man gjerne mikse flere bredder.

Smile

Husk å montere panelet smilende. Det vil si at kvistene (bartene) skal peke oppover og ikke nedover. Da har man montert panelet slik at toppen av treet er mot taket.

Vi som er trelastnerder fryder oss over panel som er montert riktig!GOGS_Illustrasjon_Smil

Når bordene har fått tilpasset seg temperaturen, er sjekket og sortert, kan de festes på vegg eller i tak. Vanligvis spikrer man panel og lister med spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Den brukes når spikerhullene skal skjules eller senkes ned i treverket. Grunnregelen for valg av spiker er: Spikerlengde = 3 x paneltykkelsen.

Noen ønsker å skjule spiker ved å skyte spikeren i fjæra på panelbordet. Dette krever litt presisjon fra den som skal sette opp panelen, men resultatet er en spikerfri panel. Dog anbefaler vi dette kun på bord som er smalere enn 5″. Panel med bredde 120 mm eller mer må alltid festes med to stifter per spikerslag.

Spikre ca 2 cm inn fra siden på hvert bord og dor gjerne inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker. Slå bordene tett sammen med en profilert slagkloss, slik at not og fjær ikke skades. Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle veggbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker.

For å få spikerradene så rett som mulig, kan det være lurt å bruke en snor. Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik.

Man kan også montere panelet direkte på fast underlag, som finér- og sponplater, forutsatt at disse er rette og har tykkelse nok til å få feste til panelet.

Beise

Denne panelkolleksjonen er ferdig beiset. Beisen er nøye utvalgt, testet og tilsatt komponenter som forlenger treets fargebestandighet. Det finnes mange beiser på markedet, og vi har testet svært mange av dem.GOGS_Illustrasjon_Beising

Dette har vi gjort for å finne den interiørbeisen som «legger seg penest» på panelene, som gir de rette fargene, og som holder seg best over tid.

Å velge en beis fra et fargekart er ikke alltid lett da den vil oppføre seg ulikt på et helt ferskt panel og et panel som har stått en stund på veggen. Beis oppfører seg også annerledes når panelet er strukturbørstet, slik som i denne kolleksjonen. På en glatt panel vil beisen «flyte mer i overflaten», mens den trekker seg godt inn og fremhever treets struktur på et strukturbørstet bord.

Vil du lære mer? På våre nettsider finner du flere tips.

Vi selger også små flasker med beis i våre egne farger, for flikking og beising av f.eks matchende listverk. Les mer på våre nettsider.

Legg inn kommentar

Felter merket med * er påkrevet.